EĞİTİM MODÜLLERİ

Stratejik planlama süreçleri
Tüketici odaklı marka inşa stratejileri
Reklam ve iletişim stratejileri
Tüketici davranışı araştırmaları
Yaratıcı kültür
Onlar yaşadı, biz ders alalım: Sektörel analizler
Good Guru Guide: Yönetim düşünürlerinden dersler
Markanız ve siz
Raf Savaşları
İşletmelerde pazarlama ve satış departmanlarının ilişkileri
Bir sektör büyüteç altında: Turizm
Ben bu malı satarım!
Pazarlama iletişimi planlaması ve yönetimi
Kurumsal müttefikler: Marketing-PR
Konu yönetimi ve kriz iletişimi
İletişimle kurumsal gelişim: Kurum içi iletişim çalışmaları
Yöneticiler ve yönetici adayları için iletişim workshopu
Doğru CRM için, doğru veritabanı yönetimi
Üst yönetim için pazarlama 2.0
E-mail Marketing Workshop
Markalara interaktif pazarlama röntgeni!
Mobile Marketing Workshop
Search Engine Marketing Workshop
Müşteri İlişkileri eğitimi
Müşteri İlişkileri workshop  çalışması
Yazıyla insanları etkileme
İletişim  ve  başarılı ilişkiler- Perakende  çalışanları için  özel eğitim programı
Liderlik ve yönetim becerileri 
İş hayatında zihni etkin kullanmakStratejik planlama süreçleri

  • Pazar analizi ve segmentasyonu: Makro ekonomik büyüklüklerin markanın ürün ve hizmet sunduğu pazarla ilişkisi nedir?  Makro ekonomik ve pazarla ilgili geçmiş verilerden gelecek tahminleri nasıl yapılır? Bu tahminlerin strateji geliştirmedeki rolü nedir? Pazar hangi parametrelere göre segmente edilmelidir? Markaların pazar segmentasyonuna göre performansları stratejide ne ifade eder?

  • Rekabet analizi: Sektörün rekabet resmini nasıl çıkarabiliriz? SWOT analizi ve farklı parametrelerde algı haritaları rakip analizinde nasıl kullanılır?

  • Strateji geliştirme: Pazarın cazibe analizi nasıl yapılır? Marka için stratejik pozisyon ve vizyon nasıl belirlenir? Markanın bu vizyona ulaşması için atması gereken stratejik adımlar ve taktikler nasıl  tespit edilir? Vizyona giden yolda markanın stratejik değerleri nasıl belirlenir?
  • Ölçme ve değerlendirme: Vizyon doğrultusunda performans kültürü ve bu kültür doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçleri nasıl belirlenir?
Tüketici odaklı marka inşa stratejileri

Tüketici odaklı yaklaşımın yapı taşları nelerdir? Tüketici içgörüsü nasıl çıkarılır? Markanın ihtiyacı olan algısal değişiklikler ve aksiyon planı nasıl yapılır? Marka inşa stratejilerinin anahtar üçlüsü olarak Marka Özü, Konumlandırma ve Temel Marka Vaadi nasıl belirlenir?Reklam ve iletişim stratejileri
Marka stratejilerine uygun yaratıcı brif hazırlığı nasıl yapılır?  Yaratıcı konseptin marka stratejilerine uygunluğu nasıl tespit edilir? Entegre pazarlama iletişim uygulamaları ile reklam, halkla İlişkiler, doğrudan pazarlama, interaktif pazarlama, etkinlik ve satış noktasında iletişim disiplinleri arasında koordinasyon nasıl sağlanır?Tüketici davranışı araştırmaları
Tüketici araştırmalarının özellikleri nedir? Hangi tüketici araştırması markamızın hangi ihtiyacına çözüm bulur? Alışverişçi, satın alan ve tüketici arasındaki davranış farklılıkları ve hedef kitlemizin tespiti nasıl yapılır? Tüketici araştırmalarından nasıl içgörü çıkarabiliriz?Yaratıcı kültür
Rutinlerden nasıl kurtulabiliriz? Kışkırtıcı fikirler yaratma ve bu fikirleri uygulamaya geçirme teknikleri nelerdir? Yaratıcı ürün ve fikir geliştirme için tüketici içgörülerinden nasıl yararlanabiliriz? Kurum içinde yaratıcı kültür nasıl oluşturulur?Onlar yaşadı, biz ders alalım: Sektörel analizler
Teknoloji, otomotiv, elektronik, moda, gıda, perakende, turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin başarı öyküleri ve başarısızlıklarından öğrendiklerimiz. Sadece tek bir sektöre değil, bütün işkollarına ders olacak vakalar, başarıya götüren ya da krizleri önleyen analizler.Good Guru Guide: Yönetim düşünürlerinden dersler
Uluslararası şirketlerin yöneticileri, akademisyenler, yönetim düşünürleri ve ekonomistlerin ortaya attıkları kavramlar, yazdıkları kitaplar, gelecekle ilgili tahminleri ve çeşitli konulardaki karşılaştırmalı fikirlerinin irdelendiği bu eğitimde, “kim haklı, kim haksız?” “hangileri yararlı, hangileri gereksiz?” sorularının cevaplarını bulacaksınız.Markanız ve siz
Marka seçimi, marka tipleri, marka değeri, ürün-marka ilişkisi, marka yaratımı, tüketici ve marka, marka sadakati, marka stratejileri, marka iletişimi, marka konumlandırma, marka yönetimi gibi popüler konular bu eğitimde ayrıntılı bir şekilde irdelenecek.Raf Savaşları
Dünden bugüne perakendecilik, Türkiye ve dünyadaki en son gelişmeler, perakendeci tipleri, perakendecilik ve teknoloji, perakende birlikleri, üretici-perakendeci ilişkileri, market markalı ürünler, perakendede satınalma davranışları.Bir Dargın, Bir Barışık:
İşletmelerde pazarlama ve satış departmanlarının ilişkileri
Satış ve pazarlama departmanlarının ilişkileri, paralellikler ve çatışmalar, görev tanımları, bilgi akışı, iş süreçleri, pazarlama faaliyetlerinin satış ekibince yorumlanması, piyasa bilgilerinin pazarlama departmanı için anlamı.Bir sektör büyüteç altında: Turizm
Turizmde hizmet, pazarlama ve satış, turizm sektörünün bileşenleri, turizm psikolojisi, konaklama sektöründeki yeni stratejiler, ulaşım sektöründeki gelişmeler, alternatif turizm ve sunduğu fırsatlar.Ben bu malı satarım!
Kişisel satış ve vücut dili, kişisel satışta psikoloji, dikkat çekme, ilgi uyandırma, ihtiyaç hissettirme ve satış gerçekleştirme, vücut dili kullanımı, kelimelerin gücü, tavırların etkisi… Lüks ürünler ve harcıalem mallar nasıl satılır?Pazarlama iletişimi planlaması ve yönetimi
1990’ların popüler kavramı IMC – Bütünleşik Pazarlama İletişimi, 2000’li yıllarda kendini yenileyerek, bilişim çağına ayak uydurarak yoluna devam ediyor. Bu eğitim modülünde, reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, satış promosyonu, kişisel satış, yeni medya, sponsorluk gibi araçların marka iletişimi süreçlerinde pazarlama hedefine odaklı nasıl entegre, etkili ve verimli bir şekilde planlanıp, yönetildiği, örnek vakalar üzerinden, etkileşimli grup çalışmalarıyla aktarılıyor.Kurumsal müttefikler: Marketing-PR
Ürünlerin/markaların halkla ilişkiler teknikleri kullanılarak pazarlanması faaliyetleri, değişen dünyayla birlikte günümüzde daha fazla önem kazanmaya başladı. Klasik pazarlama yöntemlerine stratejik halkla ilişkiler bakış açısı ve sosyal paydaş anlayışıyla yaklaşılması, markaların hedef kitlede tutundurulmasına, konumlandırılmasına, itibarına ve satılmasına maliyet-etkili artı değer kazandırdığı görülüyor. Bu eğitimde, pazarlama ve PR arasındaki tarihsel çekişmeden MPR sinerjisine ulaşmanın öyküsü eşliğinde, pazarlama ve halkla ilişkiler departmanları arasındaki verimli çalışma yöntemleri irdeleniyor.Konu yönetimi ve kriz iletişimi
Bir ürünün/markanın sadece pazarlama iletişimi planını hazırlayıp uygulamak yeterli mi? Geçmişte belki evet, fakat şimdi, kontrolsüz çok seçenekli medya kanalları, demokratik haklarına daha fazla sahip çıkan, sesi yükselen baskı grupları, hassas sosyal paydaşlar, temkinli devlet organları, amansız rakipler ve her şeyden önemlisi bilinçli yeni tüketiciler, reklam ve tanıtım etkinliklerine artık daha çok kuşkuyla bakar oldular; en ufak olumsuz bir söylenti bile itibarları zedeleyip, borsaları altüst edebiliyor. Konu Yönetimi, krizler çıkmadan itibar kontrolünü sağlamada ve niş alanları keşfetmede önemli bir işleve sahip. Bu eğitimde, Konu Yönetimi tekniklerinin yanı sıra ürünlerle ilgili krizler çıktığında bu krizlerin en az hasarla nasıl iletişiminin yönetileceği, örnek vakalar eşliğinde aktarılıyor.İletişimle kurumsal gelişim: Kurum içi iletişim çalışmaları
Kurum dışına yönelik başarılı iletişimin önce iç yapıda başladığını söylemek  pek de yanlış olmayacaktır. Şirketlerinin ürettiği mal ve hizmetlerine, politikalarına, vizyonuna inanmış, gönül vermiş çalışanlar, şirketlerin markalarından farksızdırlar. İçe dönük pazarlama eğitim modülünde, şirket çalışanlarının ve diğer sosyal paydaşların marka elçileri haline dönüşmelerinin süreçleri ve yöntemleri aktarılırken, kişiler arası etkin iletişim, yönetimde iletişim koçluğu gibi alt eğitim modüllerine de açılım sağlanıyor.Yöneticiler ve yönetici adayları için iletişim workshopu
Günümüzün gözde söylemi “iletişim çağında yaşıyoruz” özellikle şirket yöneticileri ve yönetici adaylarını çok ilgilendiriyor. 21. yüzyılda meslek bilgisinin dışında, “iletişimi bilen liderler” başarılı yönetici olarak kabul görüyorlar. Pazarlama, satış, finans, üretim, insan kaynakları departmanlarının yöneticileri veya üst düzey yöneticiler için temel iletişim, halkla ilişkiler, medya sözcülüğü, yönetim iletişimi, yönetimde iletişim koçluğu gibi çeşitli eğitim konularını içeren bu modülden sadece yöneticiler değil, geleceğin yönetici adayları da faydalanabilir.Doğru CRM için, doğru veritabanı yönetimi
Doğru veritabanı olmadan, doğru bir müşteri ilişkisinden ve doğru bir interaktif pazarlama stratejisinden söz etmemiz mümkün değil. Müşteri veritabanı oluşturulmasında yapılan en genel yanlışlar ve çözüm önerileri gibi birçok konu, pazarlama profesyonellerinin anlayacağı bir dille eğitim içerisinde dinleyicilere aktarılıyor. Her şirketin en değerli hazinesi haline gelen müşteri veritabanlarının nasıl oluşturulacağı, nasıl yönetileceği ve nasıl faydaya dönüştürüleceği cevap bulacak sorulardan bazıları.Üst yönetim için pazarlama 2.0
Türkiye’de şirketlerin yönetimlerinde ve ileriye dönük stratejilerinde pazarlamanın önemi her geçen gün artıyor. Pazarlama ise kendi içerisinde, son yıllarda internetin, mobil teknolojilerin değişimi ile çok hızlı bir şekilde farklılaşıyor. Pazarlama 2.0 denilen yeni nesil pazarlama sizin şirketinizin geleceği için ne anlama geliyor? Pazarlama çağında gerekli tüm silahları kuşanmış durumda mısınız? Bu eğitim, karar verici konumunda bulunan herkesin, pazarlamanın değişen yüzünü anlayarak doğru kararlar vermesini sağlayacaktır.E-mail Marketing Workshop
Yeni nesil pazarlama içerisinde son beş yılda en fazla gelişen alanlardan biri olan E-mail marketing, markası ile yeni mecralarda var olmak isteyen her firma için zorunlu araçlardan biri olmakta. Rekabet ve teknolojik engellerle her geçen gün zorlaşan bu mecrada nasıl yol alabilirsiniz? Global trendler nereye doğru gidiyor, doğru E-mail marketing uygulamaları nelerdir, markanız için stratejinizi nasıl belirlemelisiniz? Bu workshop, E-mail marketing’i yapmak istediğiniz ama başlayamadığınız veya doğru uygulayamadığınız bir konu olmaktan çıkaracak.Marketing XRAY Workshop:
Markalara interaktif pazarlama röntgeni!
Marketing xRAY, markaların, kurumların interaktif pazarlama yapılarını daha iyi anlamak için kullanabilecekleri bir inceleme metodolojisi. Marketing xRAY workshop çalışması sonrasında, markanın interaktif mecralardaki (internet, e-mail marketing, mobil v.b.) ihtiyaçlarını ve iş fırsatlarını daha iyi analiz ederek, stratejisi sağlam, işe yarayan, somut, faydası ölçümlenebilecek adımlar ortaya konur. MarketingXRay, markaları sağ ve sol beyin olarak incelemeye alıyor.Mobile Marketing Workshop
Mobil teknolojiler üzerinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan hızlı gelişim, pazarlama uygulamalarında da hızlı bir şekilde hissediliyor. Müşterilere atılan izinli/izinsiz SMS mesajlarıyla, çift yönlü çekiliş kampanyalarıyla, logo-melodi uygulamalarıyla mobil pazarlama uygulamaları hayatımıza hızla girdi. Mobil pazarlama nereye doğru gidiyor, pazarlama stratejilerimizde bize ne avantajlar sağlayabilir, geleceğe yönelik stratejilerimiz neler olabilir? Bu soruların cevaplarını bu eğitimde birlikte bulacağızSearch Engine Marketing Workshop
Search Engine Marketing son dönemde pazarlama dünyasında çok sık konuşulan, uygulanmaya geçirilen pazarlama yöntemlerinden biri. Global gelişimi sürekli devam eden Search Engine Marketing’in kullanım alanlarının ve kullanım şekillerinin çok doğru olarak tespit edilmesi gerekiyor. Eğitim içerisinde cevap bulacağınız sorulardan bazıları: Search Engine Marketing nedir ve nasıl kullanılır?  Pazarlama startejilerinizde nasıl yer alabilir?  Etkili kullanıldığında çok işinize yarayacak bir araç haline gelmesi için neler yapabilirsiniz?

Search Engine Marketing konusunda çalışmalarına başlamış veya bu konuya henüz yeni ilgi göstermeye başlayanlar için kaçırılmaması gereken bir eğitim.Müşteri İlişkileri eğitimi
Müşteri kavramının iş hayatındaki önemi konusunun daha iyi kavranmasını sağlamayı amaçlayan bu eğitim, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati konularının iş sonuçlarını nasıl etkilediğini irdeliyor. Eğitim sonunda katılanlar, müşteri ilişkileri, müşteri sadakati ve memnuniyeti konularında bilgi ve müşteri ilişkileri konusunda çıkacak olası  sorunları çözme, müşterileri elde tutma konularında beceri sahibi olacaklar.Müşteri İlişkileri workshop  çalışması
Katılımcılar  ilginç grup çalışmaları (oyunlar)  ile  kendilerine  verilen görevi, firmanın operasyonları sırasında, gerçek hayatta yaşanmış olaylar çerçevesinde, tartışarak, düşünerek yerine getiriyorlar. Grup içinde yapılan tartışma ve görüşmelerle geçmiş ve gelecek davranış biçimleri büyüteç altına alınıyor. Katılanların  konu hakkındaki farkındalıkları  gelişiyor. Elde edilen çıktılar şirket çalışmalarına katkıda bulunmak üzere derleniyor.Yazıyla insanları etkileme
Çalışanlar yazı ile kısa ve öz biçimde taleplerini muhataplarına iletecekler ve bu sayede hedeflerine doğrudan ulaşma yollarını görecekler. Doğru ifade ve yöntemle yapılan yazışmalar sayesinde  iletişim trafiği hızlanacak ve gereksiz atışmalar  ve  yazı ile çatışmalar engellenecek. İfade zenginliği ve dil kullanımı ile kişinin hayatı  renklenecek. Şirket içinde gereksiz yazışma trafiği azalacak, etkin işler yapabilmek için zaman tasarrufu sağlanacak. İsteklerin doğru ve açık şekilde ortaya konması ile iş hedeflerine ulaşılması kolaylaşacak.İletişim  ve  başarılı ilişkiler- Perakende  çalışanları için  özel eğitim programı
Çalışanların iş sonuçlarına etkisi gözlenen beceriler konusunda farkındalıkları  gelişecek ve kalıcı davranış değişiklikleri sağlanacak. Yeni beceriler elde eden çalışan,  etkin  ve verimli çalışmalar yapacak.  Mağaza  çalışanlarının bildikleri  ve öğrendikleri becerilerin farkına varacaklar, kendilerini geliştirme  yolunda  adımlar atacaklar ve kendilerine güvenleri artacak.

Hedeflerini bilen ve onlara varmak için bilinçli çaba sarfeden çalışanlar sayesinde kurumsal hedeflere  ulaşmak  yolunda önemli  adımlar atılmış olacak. Liderlik ve yönetim becerileri 
Bireysel becerilerin iş hayatında doğru bir şekilde nasıl kullanıldığı ve hangi sonuçlara yol açtığının irdelendiği bu eğitim programında, katılımcıların iş sonuçlarına etkisi gözlenen liderlik ve yönetim becerileri konusunda farkındalıkları gelişecek ve kalıcı davranış değişiklikleri sağlanacak.İş hayatında zihni etkin kullanmak
Bu eğitimin amacı, katılanların mutluluk  ve başarı kaynağının kendi içlerinde olduğunu göstermek,  iç güçlerini keşfederek bunları harekete geçirecek eylemleri başlatmalarını sağlamak, çevrelerindeki insanlarla  kuracakları ilişkilerde sürtüşmesiz  ve   hedefe yönelik  çalışma  yollarını bulmalarını gerçekleştirmektir.