FAALİYET ALANIMIZ VE SİSTEMİMİZ


MMI, özel ve kamu kurumlarının  iş ve strateji süreçlerinin iyileştirilmesi , ürünlerinin pazarlanması , markalaşması ve insan kaynaklarının iyileştirilmesi/eğitimi süreçlerinde, stratejik iş geliştirme, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi temel alanlarında danışmanlık ve eğitimler verir.

Bizim için her proje kendine özel ve benzersizdir. Geliştireceğimiz öneriler, çözümler basmakalıp şablonlara indirgenemez. Projelerimizde alanında uzman  profesyonellerle etkileşimli network kurarak bir çözüm ortağı olarak çalışırız. Danışmanlıklarımızda ve kurumsal eğitim projelerimizde, müşterilerimizle birlikte belirlediğimiz 5 aşamalı bir çalışma sistemini uygularız.

Bilgilenme: Proje için en uygun danışmanın ve/veya eğitmenin belirlenmesi. Kurum ve ürünler hakkında ayrıntılı brif alınması. Birincil ve ikincil veriler ışığında kurum içi ve dışına yönelik inceleme/araştırma yapılması.

Mevcut durum analizi: Kurumun/ürünlerin mevcut durumu hakkında bir rapor hazırlanması. Güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler ve fırsatların, kritik başarı, risk faktörlerinin, öz yeteneklerin belirlenmesi, hedef kitle, rekabet, çevre, sektör, sosyal paydaş, konumlama, kurum kimliği ve kültürü vb. analizlerinin  yapılması.

İhtiyaç değerlendirmesi: Kurumun, yönetim, işletme stratejisi, pazarlama/pazarlama iletişimi, satış, satış kanalları konularında temel ihtiyaçlarının, sorunlarının ve gelişme alanlarının belirlenmesi , kuruma özgü proje önerileri geliştirilmesi.

Yaratıcı çalışma ve uygulama: Kısa, orta ve uzun vadede yaratıcı-stratejik eğitim modüllerinin hazırlanması, onaylanması, uygulanmasının takibi.

Ölçümleme ve değerlendirme: Gerçekleştirilen eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin geri bildirimlerinin ve sonuçlarının ölçümlenmesi ve fayda analizi. Şirket yönetimiyle düzenli toplantılar yapılarak, gelişmeler hakkında bilgilendirme ve karşılıklı bilgi ihtiyaçlarının tesbiti, düzenli raporlama.